Steun ons

Beste broeder/zuster,

Islamitische centrum Quba rekent op de vrijgevigheid van de moslims in het steunen van verschillende  Da'wah activiteiten. We mogen het belang van de moskee niet vergeten. We dragen met zijn allen de verantwoordelijkheid voor deze zaak. De moskee vervult een zeer belangrijke religieuze  en maatschappelijke rol in onze samenleving. Het is daarom onze taak om te zorgen voor de ouderen, jongeren,  vrouwen en kinderen, zodat ieder kan blijven profiteren en voldoen aan zijn verplichtingen tegenover Allaah.

De donaties zullen binnen deze centrum, dat ruimte biedt voor een moskee en vele da'wah projecten, gebruikt worden voor het financieren en verzorgen van verschillende Islamitische opleidingen en cursussen in het Arabisch, Nederlands en Somalisch. En het verzorgen van activiteiten voor verschillende doelgroepen, zoals kinderen, jongeren, ouderen, zusters, broeders, gelovigen en ongelovigen. Om zo eenieder te begeleiden en ondersteunen en op te roepen tot de ware Islam.

Onze Profeet vrede zij met hem heeft gezegd:
“Degene die een moskee bouwt al is het ter grootte van een nest van een vogel of zelfs kleiner, Allah zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs “ Overgeleverd in Sunan Ibn Maajah

Alle lof en dank is aan Allaah subhanahu wa ta'aalaa voor al Zijn gunsten aan ons. En wij smeken Allaah subhanahu wa ta'aalaa  dat Hij onze da'wah blijft steunen en zegenen, de hele ummah hiervan zal doen profiteren en een ieder die hieraan een bijdrage levert, rijkelijk beloont.

Back to top